Istorija

 UAB „Apsaugos komanda“ - viena didžiausių saugos tarnybų Lietuvoje, jau turinti savo tradicijas ir patirtį. Ji įkurta 1994 metų birželio 9-ąją dieną ir sėkmingai dirba jau septynioliktus metus. Tai privati saugos tarnyba, pirmoji Lietuvoje pradėjusi saugoti objektus techninėmis priemonėmis ir, suveikus signalizacijai, siųsti patrulines grupes. 

Kai „Apsaugos komanda“ pradėjo teikti saugos paslaugas, Lietuvos vartotojams atsirado galimybė atsisakyti valstybinių institucijų teikiamų saugos paslaugų monopolio. Pirmasis objektas į įmonės  pultą buvo pajungtas 1994 metų rugsėjį. 

1996 metų rugpjūtį įmonė pradėjo naudoti naujas radijo ryšio monitoringu pagrįstas technologijas ir taip užtikrinti geresnę mums patikėto turto apsaugą.

1996 metų gruodį įmonė pirmoji pradėjo teikti saugos paslaugas, prisiimdama materialinę atsakomybę už saugomą turtą. Mūsų civilinė atsakomybė buvo apdrausta stambiausioje Lietuvoje draudimo kompanijoje „Lietuvos draudimas“. Neįvykdę sutartinių įsipareigojimų, dėl mūsų kaltės patirtą žalą atlyginame.

1997 metų sausio mėnesį mūsų saugos tarnybai  suteikta Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos licencija, leidžianti ginkluota apsauga saugoti klientų gyvenamąjį būstą, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, saugoti klientus nuo nusikalstamo kėsinimosi į jų gyvybę ar sveikatą, vykdyti inkasaciją.

Nuo 1999 metų liepos 2-osios UAB „Apsaugos komanda“ yra asociacijos „Apsaugos verslo grupė narė.

2000 metais, pasikeitus akcininkų sudėčiai, padidinus akcinį kapitalą, apjungus UAB „Gauma“, UAB „Lidivos apsauga“ ir UAB „Gauda“ pajėgas, bendrovė išplėtė paslaugų teikimo geografija - buvo įsteigti filialai Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje. Objektai šiuose miestuose pradėti saugoti dar prieš įsteigiant filialus.

2001 metų birželį  buvo įsteigtas filialas Klaipėdoje.

2003 metų sausį  įsteigtas filialas Kaune ir iš UAB „Saugta“ nupirktas apsaugos paslaugų teikimo verslas.

2003 metais UAB „Apsaugos komanda“ įsigijo bendrovę „Asmens sargybinis“ ir taip padidino klientų skaičių bei teikiamų paslaugų kiekį.

Tais pačiais metais įmonė pradėjo teikti autotransporto apsaugos bei valdymo ir „Ekstra pagalbos“ paslaugas.

Šiuo metu UAB „Apsaugos komanda“ veiklos geografija apima Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Uteną, Rokiškį, Druskininkus, Raseinius, Trakus, Varėną, Zarasus ir kitas vietoves.

UAB „Apsaugos komanda“ teikia paslaugas ne tik visoje Lietuvoje, bet ir bendradarbiauja su partneriais užsienyje (krovinių palyda EUROWATCH, „Ekstra pagalba“).

2003 metais įmonėje buvo įdiegta kokybės valdymo sistema ir gautas LST EN ISO 9001:2001 sertifikatas – nepriklausomų ekspertų išduotas liudijimas, jog UAB „Apsaugos komanda“ teikiamų paslaugų valdymas ir kokybė atitinka tarptautinius standartus.

Ilgametė darbo patirtis leidžia mums vadintis viena patikimiausių ir stambiausių saugos firmų.

UAB „Apsaugos komanda“ šiuo metu saugo daugiau nei 30000 objektų. Stipri bendrovės finansinė bazė leidžia naudoti progresyviausias technologijas, naujausią programinę ir techninę įrangą.

Kvalifikuotas ir patikimas darbas leido UAB „Apsaugos komanda“ įsitvirtinti Lietuvos saugos rinkoje ir kiekvienais metais plėsti klientų ratą.

Šiandien bendrovėje dirba daugiau nei 830 žmonių, kuriems vadovauja patyrę vadovai, turintys didelę darbo patirtį.