• Titulinis

Autoguard

UAB „Apsaugos komanda“ teikia transporto priemonių apsaugos, stebėjimo ir valdymo kontrolės paslaugas naudodamasi sistema AutoGuard S2 arba S4.

AutoGuard S2 ar S4 – tai galimybė tiksliai nustatyti transporto priemonės buvimo vietą, nuvažiuotą maršrutą, dienos kilometražą, greitį, variklio apsukas, vairuotojo darbo ir poilsio laiką, sustojimų vietas, sunaudotą kuro kiekį, degalų papildymo ar nupylimo vietą ir laiką bei kitus duomenis. Tuo tikslu transporto priemonėje saugiai ir patikimai įmontuojamas nedidelis modulis. Prie šio modulio pajungta automobilio signalizacijos sistema nedelsiant informuoja apie vagystę bei parodo tikslią transporto priemonės buvimo vietą. Visi duomenys kaupiami sistemos bloko vidinėje atmintyje. Klientas, prisijungęs prie sistemos internetu, bet kuriuo metu gali savarankiškai stebėti savo transporto judėjimą.

AutoGuard - S2

AutoGuard S2 ir S4 įranga naudojasi 24 Navstar palydovais, skriejančiais 6-iomis orbitomis virš Žemės 20000 km aukštyje. Pagal iš šių palydovų gautą informaciją yra nustatoma transporto priemonės buvimo vieta, judėjimo greitis ir kryptis. Palydovai išdėstyti taip, kad kiekvieną mobilių objektų stebėjimo ir apsaugos sistemos bloką turintį automobilį pasiekia mažiausiai trijų palydovų siunčiami signalai. Pastovus ryšys tarp palydovų ir bloke sumontuoto GPS (Global Positioning System) imtuvo leidžia nustatyti vietą, greitį, maršrutą. Ši informacija ir į sistemą pajungtų automobilio prietaisų parodymai pagal nustatytus parametrus (pvz. nuvažiavus 500 m, pakeitus važiavimo kryptį) yra įrašomi ir kaupiami 2Mb talpos vidinėje bloko atmintyje (toks duomenų kiekis sukaupiamas nuvažiavus 30000 km). Duomenų perdavimas iš bloko į serverį vykdomas operatoriui ar klientui užklausus sistemą. Prietaisas gali būti suprogramuotas ir taip, kad jis informaciją persiųstų po kokių nors įvykių (pvz. suveikus signalizacijai) arba nustatytais laiko intervalais. Informacija į CSP (centrinį stebėjimo pultą) persiunčiama naudojant bloke įmontuotą GSM modemą SMS žinutėmis arba GPRS ryšiu. CSP naudojamos kompiuterinės geografinės informacijos sistemos, kuriomis saugoma ar stebima transporto priemonė matoma vietovės ar miesto skaitmeniniuose bei rastriniuose žemėlapiuose. Apdorojus iš palydovų gautus signalus, transporto priemonės buvimo vieta nustatoma 10-15 metrų tikslumu.

Patyrę specialistai GPS modulį įmontuoja patikimoje automobilio vietoje. Jis prijungiamas tik prie griežtai su automobilių gamintojais suderintų automobilių sistemų. Svarbu yra tai, jog mobilių objektų stebėjimo ir apsaugos sistemos įsijungimo negalima išprovokuoti tomis priemonėmis, kuriomis išprovokuojamos įprastinės signalizacijos priemonės, siekiant sužinoti, ar automobilyje įrengta signalizacija ir kokio ji tipo.

AutoGuard yra viena iš pačių patikimiausių ir veiksmingiausių transporto priemonių stebėjimo ir saugojimo sistemų.

Keletas sistemos pritaikymo variantų:

AutoGuard - S4

Apsauga. AutoGuard S2 ir S4 blokų išmatavimai, nedidelis sunaudojamos energijos kiekis leidžia įrangą naudoti visose transporto priemonėse. Prie sistemos prijungus automobilio apsaugos įrangą, aliarmo signalas ir jo tipas bei informacija apie tikslią transporto priemonės buvimo vietą nedelsiant bus perduoti į CSP. Aliarmo signalas kyla suveikus automobilio signalizacijos davikliams ir jutikliams, įjungus transporto priemonės degimą veikiant signalizacijai, imobilaizeryje įvedus klaidingą kodą, nuo sistemos atjungus įtampos (maitinimo) šaltinius, dingus GPS ar GSM signalams arba transporto priemonei išvykus už nustatytos teritorijos ribų. Dažnai automobiliuose sumontuojamas pavojaus mygtukas, kurį nuspaudus, bet kuriuo metu galite nesudėtingai pranešti apie gresiantį pavojų. CSP gavus aliarminį pranešimą, operatorius imasi iš anksto nustatytų ir su užsakovu suderintų veiksmų:

 • patvirtina pranešimo gavimą;
 • apie įvykį praneša policijai ir/arba greitojo reagavimo ekipažui;
 • kaip įmanoma saugiau blokuoja transporto priemonės variklį;
 • apie suveikimą informuoja savininką arba jo patikėtinį;
 • palaiko pastovų ryšį su į įvykį reaguojančiais pareigūnais ir teikia jiems visą informaciją apie įvykį ir jo eigą;
 • apie veiksmus ir rezultatus informuoja savininką.

Ši paslauga turi daug panašumų su elektronine patalpų apsauga. Esminis skirtumas: saugomas objektas nuolat keičia buvimo vietą ir saugos tarnyba turi užtikrinti operatyvų reagavimą bet kurioje Lietuvos vietoje.

Stebėjimas. Klientas gauna informaciją, būtiną operatyviam savo transporto valdymui. Jis turi galimybę nuolat žinoti tikslią transporto priemonės buvimo vietą, įvairius kelioninius transporto priemonės darbo parametrus bei prijungtų prietaisų parodymus. AutoGuard sistema kaupia ir perduoda duomenis apie:

 • transporto priemonės buvimo vietą ir nuvažiuotą maršrutą;
 • automobilio greitį ir variklio apsukas;
 • dienos kilometražą;
 • vairuotojo darbo ir poilsio laiką;
 • sustojimų vietas ir laiką;
 • sunaudotą kuro kiekį;
 • degalų papildymo ar nupylimo laiką ir vietą.

Sistemoje sukaupta informacija leidžia analizuoti buvusių maršrutų duomenis, efektyviai optimizuoti ir kontroliuoti transporto priemonių darbą. Informacija apie nukrypimus nuo maršruto linijos, kuro užpylimo ir nupylimo atvejus gali padėti mažinti transportavimo kaštus.

Norime pabrėžti kelis AutoGuard sistemos ypatumus ir privalumus:

 • Prisijungimui prie sistemos ir savų transporto priemonių stebėjimui nereikalinga speciali programinė įranga ar atskiras serveris (tarnybinė stotis). Naudojama Internet Explorer interneto naršylė, esanti MS Windows pakete. Vienintelis reikalavimas, kad interneto ryšys būtų ne mažesnės kaip 48 Kb/s spartos.
 • Vartotojų skaičius neribojamas. Užsakovas turi galimybę sukurti skirtingas vartotojų grupes ir nustatyti jų prioritetus. Pavyzdžiui, krovinio savininkui gali būti suteikta galimybė stebėti krovinio judėjimą ir panašiai.
 • Aukštas patikimumo lygis.
 • Maži sistemos įrengimo ir aptarnavimo kaštai.
 • Lyginant su kitomis transporto priemonių stebėjimui skirtomis sistemomis, AutoGuard išsiskiria tuo, kad informacija yra kaupiama visą laiką ir gali būti persiųsta pagal poreikį bet kuriuo metu (pvz. kartą per mėnesį arba po kiekvieno reiso).
 • Didelės sistemos plėtimo galimybės.
 • Sistema sunaudoja mažai energijos.
 • Sistema atitinka Europos Sąjungos standartus.

AutoGuard S2/S4 techninė informacija:

Pavadinimas

Parametro nominalas

Pavadinimas

Parametro nominalas

S2 S4 S2 S4
Maitinimo įtampa, V

8-35

8-35

GPS imtuvas

Įmontuotas

Įmontuotas

Min. naudojama srovė, mA prie 12,0 V

80

20

Pozicijos nustatymo tikslumas, m

5-15

5-15

Max. naudojama srovė, mA prie 12,0 V

500

500

GSM modemo dažnis, MHz

900-1800

-

Vid. naudojama srovė, mA prie 14,4 V

100

40

Išvesties jungtis

RS 485, CAN BUS

RS 485, CAN BUS

Leistina darbinė aplinkos temperatūra, °C

-40÷80

-40÷80

Duomenų perdavimo sparta, KB/s

9600-57600

-

Analoginių įvadų skaičius

2

-

Duomenų įrašymo dažnis

Nustatomas vartotojo

-

Skaitmeninių įvadų skaičius

10

-

Sisteminio bloko ilgis, mm

160

67

Išvesčių skaičius

4

-

Sisteminio bloko plotis, mm

116

48

Vidinio akumuliatoriaus talpa, mAh

750

-

Sisteminio bloko aukštis, mm

28

36

Atminties dydis, Mbit

8

-

Svoris, g

400

200

- -

-

Korpusas

Aliuminis

-

Kiekvienu atskiru atveju šios sistemos galimybės pritaikomos, priklausomai nuo užsakovo norų ir pageidavimų.

Siūlome visų transporto priemonių savininkams atkreipti dėmesį į šią sistemą, nes tikslus ir greitas mobilaus objekto buvimo vietos nustatymas ir darbo parametrų nustatymas, skubus ir efektyvus reagavimas pavojaus ir vagystės atveju bei lankstus ir prieinamas mėnesinis mokestis suteikia klientui saugumą ir garantą. Tikime, kad naudojimasis šia sistema Jums bus naudingas.

Esame pasiruošę išsamiau pristatyti sistemą ir atsakyti į Jūsų klausimus. Detalesnę informaciją galite gauti, paskambinę į UAB „Apsaugos komanda“ arba bet kurį įmonės filialą.