Butų apsauga

Vykdome butų, prijungtų prie centrinio stebėjimo pulto, apsaugą. Šios paslaugos teikimui bendrovė naudoja kompiuterizuotus apsaugos pultus: telefoninio, radijo bangų, GSM ir internetinio ryšio.

Bendrovės patruliniai ekipažai į saugomų butų signalizacijos suveikimus reaguoja septynias dienas per savaitę, ištisą parą. Gavus aliarmo signalą, mūsų patrulinis ekipažas į saugomą butą atvyks per keletą minučių, sulaikys įsibrovėlius, praneš Jums, jei reikia, iškvies policiją ar gaisrinę tarnybą.

Neįvykdę savo įsipareigojimų, dėl mūsų kaltės patirtą žalą atlyginame, nes įmonės civilinė atsakomybė apdrausta draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filiale Lietuvoje.

Užsisakyti mūsų teikiamas paslaugas

Paspaudę šią nuorodą, atsiversite paslaugos užsakymo puslapį. Jį užpildę, iš UAB „Apsaugos komanda“ gausite išsamų pasiūlymą.

Detalesnę informaciją galite gauti, paskambinę į UAB „Apsaugos komanda“ bet kurį filialą.