Informacija ir patarimai

 

Statistika rodo, kad vagystės ir plėšimai Lietuvoje įvykdomi kiekvieną dieną. Kasdien išgirstame apie apiplėštą vieną ar kitą parduotuvę, apvogtą kontorą ar namą, pavogtą autotransporto priemonę ir t. t.

Susidūrę su panašiomis problemomis, susitaikome su patirtais nuostoliais, arba nusprendžiame įdiegti naują apsaugos sistemą ar patobulinti esamą.

Tokių nusikaltimų  padarinių galima išvengti, pasirenkant tinkamą apsaugos būdą.

Profesionalios apsaugos sistemos šiandien įdiegiamos ir didelėse gamyklose, ir stambiose įmonėse, ir parduotuvėse, ir butuose bei individualiuose gyvenamuosiuose namuose.

Prieš įrengdami apsaugos sistemą, turite išsiaiškinti, kokių apsaugos priemonių Jums reikia. Geriausia pasirinkti kelias apsaugos rūšis ir sukurti kuo daugiau užkardų nusikalstamam kėsinimuisi į Jūsų turtą. 

Realus bet kurio objekto saugumas pasiekiamas techninių saugos priemonių, fizinės saugos, intelektualinių ir organizacinių priemonių deriniu.

 

Objekto apsaugos sistemą didesne ar mažesne dalimi sudaro šios priemonės ir procesai:

 • Fizinė objekto apsauga;
 • Praėjimų kontrolė;
 • Įmonės vadovų apsauga;
 • Personalo saugumo užtikrinimas;
 • Materialinių vertybių apsauga ir saugus jų judėjimas;
 • Operacijų su pinigais apsauga;
 • Kompiuterinių duomenų bazių apsauga;
 • Elektroninės apsaugos priemonės;
 • Mechaninės apsaugos priemonės;
 • Spynų ir raktų kontrolė;
 • Priešgaisrinė apsauga;
 • Apsauginis objekto apšvietimas;
 • Personalo apmokymas saugumui užtikrinti;
 • Saugos pajėgų panaudojimas ir valdymas;
 • Informacijos apie objekto sugumo pažeidimus valdymas;
 • Veiksmų plano sudarymas ypatingiems atvejams;
 • Kita.

 

Siekiant pasirinkti optimalų objekto apsaugos variantą arba patobulinti esamą apsaugą, reikia nustatyti galimas grėsmes objekto saugumui.

Būtina įvertinti potencialius vidinės ir išorinės grėsmės šaltinius ir šių grėsmių tikimybę. Vertinant grėsmes objektui, būtina atsižvelgti į verslo tipą ir objekte vykdomas operacijas, vietą, kurioje yra objektas, objekto planą ir jo „kriminalinę“ bylą, bei kriminogeninę situaciją tame rajone.  Svarbu numatyti visas, netgi mažai įtikimas grėsmes objektui(-ams). Nusikaltėliai gali būti nenuspėjami.

Jeigu Jūs nenorite ar neturite galimybių įvertinti šių grėsmių patys, bendrovės „Apsaugos komanda“ specialistai mielai padės ir pasiūlys Jums tinkamiausią objekto apsaugos variantą.

Atlikus grėsmių analizę, pasirenkamas klientui priimtinas apsaugos variantas: techninė, fizinė, kompleksinė arba kombinuota apsauga. 

Jeigu objekte naudojate ar naudosite fizinę apsaugą, pasirinkite Jūsų poreikius atitinkantį apsaugos posto tipą.

 

Apsaugos postų tipai:

 • Stacionarusis postas (dokumentų patikrinimas, įėjimo ir nedidelės grupės patalpų apsauga, transporto priemonių tikrinimas įvažiavimo punkte);
 • Apeinamasis postas (vietovės, teritorijos, pastatų perimetro, grupės  patalpų apsauga, priešgaisrinė apsauga, stacionarių postų patikrinimas);
 • Lydintysis postas (žmonių ir įmonės teritorijoje gabenamų vertybių apsauga);
 • Stebėjimo postas (daugelio objektų ir/ar procesų stebėjimas techninėmis saugos priemonėmis);
 • Reagavimo postas (reagavimas į objekto ar proceso režimo pažeidimus pagal kitokių postų pavojaus signalus);
 • Kombinuotasis postas (kartu vykdomos ir apeinamojo, ir lydinčiojo, ir reagavimo postų funkcijos).

Stacionarusis ir stebėjimo postai vykdyti kitų postų funkcijų negali.

 

Rinkdamiesi objekto apsaugos darbuotojų kiekį, įvertinkite tai, kad:

 • Apsaugos postų kiekis užtikrintų galimai pažeidžiamų objektų ir/ar procesų apsaugą;
 • Apeinamojo posto vykdomo patikrinimo dažnumas būtų pakankamas, o periodiškumas būtų nenuspėjamas ir nesudarytų galimybės pažeisti saugomą objektą.

 

Objekto apsaugos sistemoje labai svarbios elektroninės apsaugos priemonės:

 • Apsauginė signalizacija;
 • Priešgaisrinė signalizacija;
 • Vaizdo stebėjimo sistemos;
 • Elektroninės praėjimo kontrolės sistemos;
 • Prekių kontrolės sistemos.

 

Apsauginė signalizacija - tai įvairių techninių priemonių kompleksas, kurį sudaro jutikliai, reaguojantys į saugomų patalpų pažeidimus, objekto apsaugos pultas, kontroliuojantis jutiklių būseną, šviesiniais ir garsiniais signalizatoriais informuojantis apie įsilaužimą į objektą ir šią informaciją laidiniu ar mobiliojo ryšio telefonu, radijo ryšiu ar internetu perduodantis į centralizuoto stebėjimo pultui.

Labiausiai paplitę magnetokontaktiniai, stiklo dūžio kontrolės, optoelektroniniai ir mikrobanginiai jutikliai. Magnetokontaktiniais jutikliais apsaugomos įvairios varstomos objekto konstrukcijos: durys, langai ir t. t. Plačiai naudojami stiklo dūžio jutikliai, kurie informuoja apie pažeidimą, dūžtant stiklui. Įvairiais elektroniniais jutikliais galima apsaugoti ne tik varstomas objekto konstrukcijas, bet ir patalpų erdvę bei statybinių konstrukcijų elementus. Šiuolaikinių elektroninių jutiklių panaudojimo galimybės labai plačios, jie gali reaguoti į įvairius pažeidimus.

Plačiausiai naudojami judesio jutikliai, reaguojantys į pažeidėjo judėjimą saugomoje zonoje. Jais užfiksuojami pažeidėjai, kuriems pavyko patekti į saugomas patalpas per vietas, neapsaugotas kitais signalizacijos jutikliais (pvz. sienas, lubas arba grindis).

 

Svarbią vietą, organizuojant apsaugą, užima užpuolimo signalizacija.

Ten, kur vyksta prekyba ar atliekamos piniginės operacijos, galima įrengti specialius pavojaus mygtukus, pedalus, kurie sujungiami su bendra apsauginės signalizacijos sistema.

Paspaudus tokį mygtuką arba pedalą, nepastebimai užpuolikui, į pagalbą operatyviai iškviečiama saugos tarnybos mobilioji reagavimo grupė. Patirtis rodo, kad, įrengus šią apsaugos priemonę, sumažėja rizika nukentėti nuo apiplėšimo.

Labai svarbu apsauginę signalizaciją suprojektuoti ir įrengti teisingai. Ji turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad ne tik praneštų apie objekto pažeidimą, bet ir pati save apsaugotų nuo atjungimo ar pažeidimo tiek apsaugos metu, tiek tada, kai apsauga išjungta.

Praktika rodo, kad apsauginė signalizacija, sujungta su saugos tarnybos stebėjimo pultu,  yra viena patikimiausių objekto apsaugos priemonių. Ji leidžia greitai ir tiksliai nustatyti įsibrovimo laiką bei vietą ir sučiupti įsibrovėlius tiesiog įvykio vietoje.

 

Labai efektyvi objekto apsaugos priemonė yra patalpų bei teritorijų vaizdo stebėjimo sistema. Ji leidžia vienam arba keletui asmenų stebėti vieną ar kelis objektus, kurie gali būti išdėstyti įvairiais atstumais vienas nuo kito ir nuo stebėjimo vietos. Vaizdo stebėjimo sistemos yra plačiai naudojamos organizuojant bankų, parduotuvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų objektų apsaugą.

Vaizdo stebėjimo sistemomis galima naudotis ne tik apsaugos, bet ir darbo kontrolės tikslais. Vaizdo stebėjimo sistemas galima prijungti ir prie interneto. Šiuo atveju įmonės savininkas ar valdytojas, būdamas bet kuriame pasaulio taške, gali kontroliuoti savo įmonės bei jos filialų veiklą. 

 

Siekiant apriboti nepageidautinų asmenų patekimą į patalpas, gali būti panaudojamos elektroninės įėjimo kontrolės sistemos. Šios sistemos elektromagnetinėmis spynomis valdo duris, pakeliamas užtvaras, įvažiavimo arba garažų vartus.

Svarbių objektų apsaugai gali būti panaudotos sudėtingesnės įėjimų kontrolės sistemos, pvz., biometriniai akių rainelių ar papiliarinių pirštų raštų pagalba veikiantys asmenų identifikavimo mechanizmai.

 

Visas šias elektronines apsaugos priemones galima naudoti ir atskirai, ir kombinuojant tarpusavyje, ir vienomis papildant kitas.

Sudėtingų apsaugos sistemų projektavimą ir įrengimą siūlome patikėti specializuotoms įmonėms. Mūsų bendrovė mielai padės Jums išspręsti šią problemą ir pasiūlys tinkamiausias objekto apsaugos sistemas.

Praktika rodo, kad geriausias patalpų apsaugos būdas – kompleksinės patalpų apsaugos sistemos įrengimas, t. y. - įstačius patikimas duris, langus bei papildomai sutvirtinus statybines konstrukcijas, būtina įdiegti apsauginę signalizaciją ir sujungti ją  su centralizuoto stebėjimo sistemomis.

Vadovaudamiesi apsaugos organizavimo rekomendacijomis, derindami fizinę apsaugą, elektronines ir mechanines apsaugos priemones, apmokydami personalą, Jūs galite beveik šimtu procentu apsisaugoti nuo vagysčių, tarp jų ir šalyje paskutiniu metu paplitusių vadinamųjų „žaibiškų“ vagysčių.

 

Dėl objektų, juose esančio turto ir žmonių apsaugos siūlome kreiptis į UAB „Apsaugos Komanda“ ar bet kurį mūsų įmonės filialą.