Techninė objektų apsauga

Vykdome objektų, prijungtų prie centrinio stebėjimo pulto, apsaugą. Paslaugos teikimui naudojame kompiuterizuotus apsaugos pultus: telefoninio, radijo bangų, GSM ir internetinio ryšio.

Tuo tikslu kliento signalizacijos sistema jungiama į UAB „Apsaugos komanda“ centrinį stebėjimo pultą (CSP). Signalizacijos sistemos būvis nuolatos stebimas, gavus signalą reiškiantį, kad objekto saugumui gresia pavojus į suveikimo vietą išsiunčiamas greitojo reagavimo ekipažas.

Bendrovės patruliniai ekipažai į saugomų objektų signalizacijos suveikimus reaguoja septynias dienas per savaitę, ištisą parą. Patruliai atvykę prie saugomo objekto imasi visų įstatymo leidžiamų priemonių klientų turto saugumui užtikrinti.

Neįvykdę savo įsipareigojimų, dėl mūsų kaltės patirtą žalą atlyginame, nes įmonės civilinė atsakomybė apdrausta draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filiale Lietuvoje.

Klientui pageidaujant vykdome saugomų objektų darbo laiko kontrolę. Patekti į saugomas patalpas ne darbo metu galima tik tinkamai informavus CSP operatorių.

Visi signalizacijos sistemos pranešimai, telefoniniai pokalbiai su CSP, duomenys apie patrulinių ekipažų judėjimą kaupiami CSP duomenų bazėse, saugomi ir reikalui esant gali būti pateikti klientui.

Užsisakyti mūsų teikiamas paslaugas 

Paspaudę šią nuorodą, atsiversite paslaugos užsakymo puslapį. Jį užpildę, iš UAB „Apsaugos komanda“ gausite išsamų pasiūlymą.

Detalesnę informaciją galite gauti, paskambinę į UAB „Apsaugos komanda“ bet kurį filialą.