fbpx
Skundų pateikimas

Skundų pateikimas

Klientas, manantis, kad mes pažeidėme jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su sudaryta paslaugų teikimo sutartimi, pirmiausia turi raštu kreiptis į mus. Mums per 14 (keturiolika) nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos neatsakius į ją ar pretenzijos netenkinus, Klientas turi teisę kreiptis į teismą. Vartotojas, prieš kreipdamasis į teismą, turi kreiptis į neteisminį vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 (5) 262 67 51, faks. 8 (5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje //ec.europa.eu/odr/.

Gaukite pasiūlymą Parduotuvė