fbpx
Kokybės politika

Kokybės politika

UAB „Apsaugos komanda“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Apsaugos komanda“ – tai kompanija, teikianti kokybiškas asmens ir turto saugos paslaugas ir sprendimus juridiniams ir fiziniams asmenims visoje Lietuvoje, siekianti išpildyti kliento reikalavimus ir lūkesčius, vykdanti savo užsibrėžtą vieningą vadybos politiką. UAB „Apsaugos komanda“, įgyvendindama savo vertybes, siekdama užtikrinti kokybę, mažinti poveikį aplinkai, mažinti nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų galimybę prisiima atsakomybę ir vadovaujasi tokiomis nuostatomis ir principais:

Teikti juridiniams ir fiziniams asmenims visoje Lietuvoje kokybiškas asmens ir turto apsaugos paslaugas bei sprendimus, atitinkančius Užsakovų poreikius ir sutartinius įsipareigojimus. Savo veiklą organizuoti ir vykdyti laikantis teisinių ir bendrovės prisiimtų įsipareigojimų, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Nuolat analizuoti kintančius saugos paslaugų rinkos poreikius, peržiūrėti ir gerinti savo paslaugas, tobulinti esamas ir diegti naujausias technologijas, diegti patikimiausius apsaugos sprendimus, kad jie kuo daugiau atitiktų mūsų Užsakovų saugos poreikius. Sparčiai ir lanksčiai reaguoti į kintančius klientų reikalavimus. Skatinti techninių naujovių taikymą įrengiant darbo vietas bei parenkant darbo bei asmenines apsaugos priemones, kurios turi įtakos bendrovės tikslų įgyvendinimui, aplinkos apsaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai.

Užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų pakankamą kompetenciją, galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, įvertinti bendrovės veikloje taikomus teisinius reikalavimus ir juos vykdyti. Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir suinteresuotumą kokybišku darbu bei siekti teorinių žinių, atsižvelgiant į naujų technologijų diegimą. Tobulinti administracijos veiklą, nustatant ir įgyvendinant bendrovės veiklos tikslus.

Mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, laikytis taršos prevencijos principų, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, racionaliai naudoti energijos išteklius.

Nuolat gerinti darbuotojų darbo aplinką ir sąlygas bendrovėje, mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius, rūpintis su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų, profesinių ligų ir incidentų prevencija ir siekti nuolatinio rizikos mažinimo.

Nuolat vykdyti ir tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:208 (BS OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus, kelti jų rezultatyvumą. Nustatyti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei skirti tam reikalingus išteklius.

Išlaikyti verslo lyderio, teikiančio aukščiausios kokybės standartus atitinkančias apsaugos paslaugas, pozicijas.

Apsaugant klientų verslą ir turtą prisidėti prie saugios visuomenės kūrimo.Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika suprantama ir vykdoma visais lygiais, ją vykdo visi darbuotojai, bei yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Ši politika vadovybės pasitarimuose yra periodiškai peržiūrima, analizuojama ir atnaujinama, skiriami ištekliai jos įgyvendinimui.

Vilnius, 2018 m. kovo 30 d.

Generalinis direktorius Algis Iljeitis

Gaukite pasiūlymą Parduotuvė